Video 4 – Covid 19 sy Fiovan’ny toetr’andro

Miarahaba antsika rehetra indray rehefa tsy nifankahita elaela. Indro atolotra antsika ny Video faha-4 momba ny nouvel ordre mondial. Somary nisy fahatarana kely ny famoahana azy noho ny: Aretina izay nahazo, ny asa aman-draharaha ary ny fahoriana izay nidona tamin’ny fianakaviana. Zavatra roa loha lehibe no velabelarina eto dia ny Pandemie Covid-19 sy ny fiovan’ny toetr’andro.
Indreto misy liens maromaro izay mety hahitanareo vaovao fnampiny:
– https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
– https://seedfreedom.info/encyclical-letter-laudato-si-of-the-holy-father-francis-on-care-for-our-common-home/
– https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.pdf
– https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-10/appeal-ahead-of-cop26-action-needed-heal-our-wounded-humanity.html
– https://www.weforum.org/partners#search
koa samia mandinika sy mamakafaka ny amin’ny zava-mitranga ary.
Tamin’ny farany volana octobre no natao ny video ka mety hisy daty hifandipatra.
Mirary antsika hahita fanazavana misimisy kokoa manoloana ny zava-misy.

Leave a reply